Skip to content
Menu

Dokumenti

Pristupi dokumentima bitnim za mlade i omladinsku politiku.

Dokumenti

Pristupi dokumentima bitnim za mlade i omladinsku politiku.

Link
Pravilnik o radu NOF-a

Pravilnik o radu NOF-a

Link
Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine u Republici Srbiji

Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine u Republici Srbiji

Link
Ciljevi održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja

Link
Strategija omladinskog sektora do 2030. godine – Angažovanje mladih na vrednostima Saveta Evrope

Strategija omladinskog sektora do 2030. godine – Angažovanje mladih na vrednostima Saveta Evrope

Link
Lokalni akcioni plan politike za mlade za period 2019 - 2022 godine Grada Novog Sada

Lokalni akcioni plan politike za mlade za period 2019 - 2022 godine Grada Novog Sada

Link
Zakon o mladima u republici srbiji

Zakon o mladima u republici srbiji

Link
Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2020

Akcioni plan politike za mlade u AP Vojvodini za period 2015-2020