Skip to content
Menu

Prvi sastanak radne grupe za izradu Nacrta zakona o mladima održan je 27. februara 2023. godine. Ovim održanim sastankom započet je participativan proces izrade Zakona o mladima. Nakon objave o početku rada na izradi Zakona o mladima i izrade novog Nacrta zakona o mladima, kroz konsultacije i javne rasprave celokupna zaiteresovana javnost će imati mogućnost da iznese svoje komentare i predloge kako bi se izradio zakon po meri mladih.

Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) je donela Narodna skupština Republike Srbije 5. jula 2011. godine, dok je na snagu stupio 16. jula 2011. godine, a primenjuje se od 17. januara 2012. godine. Ovim zakonom uređuju se mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija , autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a za cilj imaju unapređivanje društvenog položaja mladih, kao i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade. Cilj zakona jeste stvaranje uslova za podršku mladima u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala na ličnu i društvenu dobrobit.

Osnovne i suštinske izmene koje bi trebalo da omogući novi tekst Zakona o mladima tiču se sledećih pitanja: unapređenje sistema finansiranja i sufinansiranja programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora, unapređenje kriterijuma i postupaka za odobravanje programa i obezbeđenje mehanizma finasiranja projekata koji su od posebnog značaja za Republiku Srbiju. Pored toga, novi Nacrt Zakona o mladima bi trebao da unapredi koordinaciju nosilaca omladinske politike u vođenju omladinske politike i ostvarivanju funkcija praćenja stanja u oblasti omladine. Osim ovih pitanja, novi tekst Zakona o mladima bi trebao da obezbedi unapređenje Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, stvaranje uslova za profesionalizaciju i standardizaciju omladinskog rada, kancelarija za mlade, saveta za mlade i prostora za mlade.

Novosadski omladinski forum je već učestvovao u ovom procesu tokom prošle godine pri Ministarstvu omladine i sporta, te i dalje ima svog predstavnika u ovoj Radnoj grupi koja je ponovo oformljena.

Pretplati se
Obavesti o
guest

0 Komentari
Ugrađene povratne informacije
Pogledaj sve komentare