Skip to content
Menu

Karijerni centar za mlade Grada Novog Sada

KARIJERNI CENTAR – kako je sve počelo?

Karijerni centar za mlade Grada Novog Sada rezultat je višegodišnje saradnje Novosadskog omladinskog foruma i Kancelarije za mlade Grada Novog Sada, i predstavlja primer održivog modela saradnje jedinica lokalne samouprave i omladinskih organizacija. Nezaposlenost među mladima je prioritetan problem za rešavanje, ali je izazov u tome što su potrebe i mogućnosti mladih različite u različitim sredinama u kojima mladi žive. Omladinske organizacije i organizacije za mlade u Republici Srbiji obično nemaju kapacitet da samostalno i dugoročno obezbeđuju takvu vrstu servisa, a sa druge strane, kancelarijama za mlade imaju nedostatak kadrova i nije im to jedini prioritet u njihovom radu. Zbog toga su članice NOF, nakon pandemije korona virusa 2020.-2021. u kojoj je značajan broj mladih ljudi ostao bez posla, započele kampanju javnog zagovaranja na nivou Grada Novog Sada sa ciljem pokretanja savetovališta ovog tipa. Prvi vidljivi rezultati dolaze 2022. godine, kada se pri KzM Novi Sad realizuju prvi treninzi KViS namenjeni studentima i srednjoškolcima, a sam Karijerni centa za mlade Grada Novog Sada pokreće se u jesen 2023. godine .

KARIJERNI CENTAR – gde se nalazimo?

Karijerni centar za mlade Grada Novog Sada nalazi se na adresi Pozorišni Trg br. 6, 21000 Novi Sad. Na ovoj adresi nalazi se prostor za mlade dizajniran specijalno u svrhu savetovališta za novosadsku omladinu, ali i kao prostor za druženje i aktivno provođenje slobodnog vremena. Pored prostora za grupne edukacije i individualne konsultacije, prostor poseduje i zonu za „pauzu“ od usavršavanja i omladinskog aktivizma, gde mladi mogu da predahnu i druže se. Sam karijerni centar se nalazi u samom centru Grada Novog Sada, i strateški je izabran baš za ovu funkciju: da je blizu većine srednjih škola i fakulteta, da ga je lako pronaći, kao i da se nalazi na lokaciji gde mladi provode značajan deo slobodnog vremena. Bilo kako bilo, svratite da se upoznamo!

Karijerno vođenje i savetovanje – šta sve tu spada?

Karijerno vođenje i savetovanje (skr. KViS) predstavlja servis koji pruža karijerni savetnik. Kvalitet ove usluge definisan je Pravilnikom o standardima usluga karijernog vođenja i savetovanja, tj. njime je određen minimalni zakonski okvir ko, kada, gde i kako može da se bavi ovim poslom. Ako budete istraživali dalje, saznaćete da se KViS uslugama bave različiti centri i timovi u osnovnim, srednjim, visokim školama i fakultetima, ali ono što je tu različito su korisnici i metode rada. Zbog toga, ni rezultat aktivnosti koji se tamo sprovode nije isti. Usluga KViS koju pruža Karijerni centar za mlade Grada Novog Sada predstavlja kros-generacijsku uslugu namenjenu mladima između 15 i 30 godina. Nije fokusirana na jednu privrednu granu ili oblast obrazovanja, već upravo na lokalne potrebe mladih. Na taj način dostupni smo i mladima koji su na prelazu iz jednog nivoa obrazovanja u drugi, i onima koji su u potrazi za poslom koji ih ispunjava, ali i onima koji nisu još uvek spremni da donesu neku od ovih odluka, tj. još uvek se traže. Sama usluga KViS je koncipirana kroz niz edukacija neformalnog i informalnog obrazovanja, kombinovano grupnih i individualnih sastanaka, kroz koje mladi uz podršku karijernog savetnika razvijaju svoj karijerni put i donose odluke vezane za svoje buduće profesionalne planove. Čime se baviti? Gde nastaviti školovanje? Kako da nađem svoj prvi posao? Da li je vreme da pokrenem sopstvenim biznis? Odgovore na ova i slična pitanja mladi mogu pronaći koristeći usluge KViS.

 

Karijerni savetnik – ko je to?

Nije teško pretpostaviti, karijerni savetnik se bavi savetovanjem u oblasti unapređenja karijere. Reč je relativno novom zanimanju u Republici Srbiji, i ono je zbog obaveza škola da imaju KViS tim uglavnom usmereno na pedagoge i tzv. PEPSI službu. Naš pristup je bitno drugačiji, jer smatramo da je za karijernog savetnika od izuzetne važnosti da poznaje karakteristike lokalnog tržišta rada, dešavanja u privredi, i da poseduje iskustvo rada i u državnom i u privatnom sektoru. Važno nam je da se konstantno usavršava, i da mu KViS usluga nije nešto usputno čime se bavi, kako bi dugoročno mogao da bude posvećen korisnicima Karijernog centra za mlade Grada Novog Sada. Ovo je važno jer KViS usluga nije kratkotrajna usluga, već proces kroz koji mlada osoba prolazi izvesni period vremena uz podršku karijenog savetnika na putu do donošenja svoje odluke. Sa radom našeg iskusnog karijernog savetnika možete se upoznati putem njegovog LinkedIn profila u nastavku, ili možete svratiti do Karijernog centra da se upoznate lično.