Skip to content
Menu

Savez udruženja NOF

Organizacije članice su na VII vanrednoj sednici NOF održanoj 28. aprila 2022. godine donele odluku o potrebi za osnivanjem saveza udruženja, kako bi organizacije koje imaju kapacitet i inicijativu mogle da ponude programe namenjene mladima za koje smatraju da su neophodni. Osnivanjem saveza stvoren je preduslov za kreiranje novih omladinskih programa i programa za mlade sa teritorije Grada Novog Sada.

Savez udruženja NOF

Organizacije članice su na VII vanrednoj sednici NOF održanoj 28. aprila 2022. godine donele odluku o potrebi za osnivanjem saveza udruženja, kako bi organizacije koje imaju kapacitet i inicijativu mogle da ponude programe namenjene mladima za koje smatraju da su neophodni. Osnivanjem saveza stvoren je preduslov za kreiranje novih omladinskih programa i programa za mlade sa teritorije Grada Novog Sada.