Skip to content
Menu

 

Novosadski omladinski forum

Novosadski omladinski forum (NOF) je najveće nezavisno predstavničko telo mladih, udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalnih grupa mladih koje omogućava učešće mladih u procesima donošenja odluka vezanih za omladinsku politiku kroz partnerstvo organizacija i gradske uprave u Novom Sadu.

Novosadski omladinski forum

Novosadski omladinski forum (NOF) je najveće nezavisno predstavničko telo mladih, udruženja mladih, udruženja za mlade i neformalnih grupa mladih koje omogućava učešće mladih u procesima donošenja odluka vezanih za omladinsku politiku kroz partnerstvo organizacija i gradske uprave u Novom Sadu.

Misija Misija NOF je da udruženo i složno deluje kroz procese zagovaranja, aktivnog učešća i izgradnje pouzdanog partnerstva u cilju unapređenja položaja mladih i društvenog razvoja Grada Novog Sada.

Vizija Vizija NOF je da mladi postanu glavni pokretači i akteri razvoja Grada Novog Sada.

Strateški prioriteti Strateški prioriteti NOF su povećanje učešća mladih u procesu donošenja odluka u Gradu Novom Sadu i unapređenje internih kapaciteta i resursa Novosadskog omladinskog foruma i njegovih članica.

Isprati najnovije vesti

Članice